..... เครื่องดีเซล ...... 9.5 hp. - 14 hp.


  เครื่องดีเซล โกเดน โบว์   รุ่นเก่า

 รหัส 222-99-0  ขนาด 9.5 แรง   

ราคา  25,800-. 

 

 

 

 

 

 

เครื่องดีเซล รุ่น คิงคอง 11 แรง

รุ่น สตาร์ท กุญแจ 

( รหัสสินค้า 222-99-91 )  

ราคา 33,800 บาท


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Visitors: 225,272