มูเล่ย์ สำหรับพ่วงสายพาน มีทั้ง ร่อง A และร่อง B

มูเล่ย์ สำหรับพ่วงสายพาน มีทั้ง ร่อง A และร่อง B

 

 

 

 

 

 

มูเล่ย์  4.1/2”  ร่องลิ่ม

รูใน  19 mm. ร่องสายพาน B

สำหรับสายพานล่อง B

จะหาง่ายกว่าสายพานล่อง A

เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์ 

หรือมอเตอร์ ขนาดแกนเพลา 19mm. 

เป็นเหล็กหล่อ หนา แข็งแรงทนทาน

 

 • รหัสสินค้า..

  มูเล่ย์ 4.1/2” ร่องลิ่ม
  รูใน 19 mm. ร่องสายพาน B
  สำหรับสายพานล่อง B
  จะหาง่ายกว่าสายพานล่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ที่มีขนาด แกนเพลา 19 mm.
  เป็นเหล็กหล่อ หนา แข็งแรงทนทาน งานดี
 • ราคา.. 350 บาท

  มูเล่ย์ 4.1/2” ร่องลิ่ม
  รูใน 19 mm. ร่องสายพาน B
  สำหรับสายพานล่อง B
  จะหาง่ายกว่าสายพานล่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือมอเตอร์ ขนาดแกนเพลา 19mm.
  เป็นเหล็กหล่อ หนา แข็งแรงทนทาน งานดี
 • ราคา.. 350 บาท

  มูเล่ย์ 4.1/2” ร่องลิ่ม
  รูใน 19 mm. ร่องสายพาน B
  สำหรับสายพานล่อง B
  จะหาง่ายกว่าสายพานล่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือมอเตอร์ ขนาดแกนเพลา 19mm.
  เป็นเหล็กหล่อ หนา แข็งแรงทนทาน
 • ราคา.. 280 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือมอเตอร์ ที่มีแกนเพลา
  ขนาด 19 mm.
 • ราคา.. 280 บาท

 • ราคา.. 280 บาท

 • ราคา.. 330 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  พร้อม ลิ่ม 1 อัน ตามรูป
 • ราคา.. 320 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  พร้อม ลิ่ม 1 อัน ตามรูป
 • ราคา.. 320 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  พร้อม ลิ่ม 1 อัน ตามรูป
 • ตัวอย่าง

 • ตัวอย่าง

 • ตัวอย่าง

 • รหัสสินค้า.. 178-006

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ปั๊มน้ำต่างๆได้
 • ราคา.. 180 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ปั๊มน้ำต่างๆได้
 • ราคา.. 180 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ปั๊มน้ำต่างๆได้
 • ตัวอย่าง

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ปั๊มน้ำต่างๆได้
 • ราคา.. 180 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ปั๊มน้ำต่างๆได้
 • ตัวอย่าง

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  เหมาะสำหรับ ใส่กับเครื่องยนตร์
  หรือ มอเตอร์ ปั๊มน้ำต่างๆได้
 • ตัวอย่าง

 • ตัวอย่าง

 • ตัวอย่าง

 • ราคา.. 220 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  พร้อม ลิ่ม 1 อัน
 • ราคา.. 220 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  พร้อม ลิ่ม 1 อัน
 • ราคา.. 220 บาท

  มูเล่ย์ 2.1/2”
  ร่องลิ่ม ร่อง A รูใน 19 mm.
  ร่องสายพาน 2 ร่อง
  สำหรับสายพานร่อง A
  พร้อม ลิ่ม 1 อัน
Visitors: 225,278