ปากบ่อ ปิดปากบ่อบาดาล

ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ

สำหรับต่อปั๊ม ซับเมอร์ส

จานเหล็กที่ปิดปากบ่อ กว้าง 7”

เหล็กไม่บาง แบบบางยี่ห้อ

เหล็กหนา อย่างดี

สำหรับปิดฝาบ่อ 

เกลียวนอก ทั้ง 2 ด้าน

ที่ต่อท่อกับปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มบาดาล

รูป และ ราคา ดูด้านล่าง

 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1"

  ราคา.. 290 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า...

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1"

  ราคา.. 290 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1"

  ราคา.. 290 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1.2"

  ราคา.. 320 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1"

  ราคา.. 320 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1"

  ราคา.. 320 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1.5"

  ราคา.. 350 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1.5"

  ราคา.. 350 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 1.5"

  ราคา.. 350 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 2"

  ราคา.. 400 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 2"

  ราคา.. 400 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 2"

  ราคา.. 400 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 3"

  ราคา.. 490 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 3"

  ราคา.. 490 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
 • รหัสสินค้า..

  ฝาบ่อ ปิดปากบ่อ 3"

  ราคา.. 490 บาท

  แล้วแต่ช่วง สีไม่ตายตัว
Visitors: 226,810