หน้าใหม่


หัวกระโหลกทองเหลือง แท้ๆ 1.5" 

ราคา.. 400 บาท

 

  


 

 

หัวกระโหลกทองเหลือง แท้ๆ  2" 

ราคา.. 500 บาท

 

  

3"หัวกระโหลกทองเหลือง 3 นิ้ว 

และมีข้อต่อ พีวีซี 3" 
เกลียวนอกให้พร้อม 
2 ตัวสำหรับต่อหัวกระโหลก 
และสำหรับต่อเข้าปั๊ม
ราคา ชุดละ 1,680 บาท

 

  

 

 

 
 

 

  เช็ควาล์ว ทางนอน 2 นิ้ว  

  ราคา... 690 บาท  

 

 

 

 

 

 


 

 

  เช็ควาล์ว ทางนอนหรือทางตั้ง ก็ได้  2 นิ้ว  

  ราคา... 690 บาท  

 

 

Visitors: 225,281