หางเรือ

 ชุดต่อหางเรือ  

 เพลา 19 มิล 

  ราคา.. 2,990 บาท  

  รวมค่าจัดส่ง.. ฟรี  

ชุดทางเรือ 2 ตอนใช้กับเครื่องยนต์อเนกประสงค์
สำหรับเครื่องยนต์ 5.5 - 6.5 แรง
ชุดหางเรือ รูเพลา 19 มิล
เพลา ยาว...2.5
เมตรมีแท่นวาง ใบพัด 
ชุดกกหาง 2 ตอน 
ได้ครบชุด ตามรูป
 
อุปกรณ์ หางเรือ   5 kg.  
แท่นวางเครื่อง ขนาด 28 x 12  cm.  
ขนาดบรรจุ กล่อง 33 x 42 x 20 หนัก 5 kg
หาง เพลายาว เมตร 250cm. หนัก  5   kg.
 
ต้องแยกส่ง 2 ลัง ลังอุปกรณ์ 
ส่วนเพลายาวเกิน ต้องแยกส่งให้ นะคะ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชุดต่อหางเรือ  

 เพลา 25 มิล 

  ราคา.. 3,990 บาท  

  รวมค่าจัดส่ง.. ฟรี  

ชุดทางเรือ 2 ตอนใช้กับเครื่องยนต์อเนกประสงค์

สำหรับเครื่องยนต์ 9 - 13 แรงชุดหางเรือ รูเพลา 25 มิล

เพลา ยาว 2.5 เมตรมีแท่นวาง ใบพัด ชุดกกหาง 2 ตอน

ได้ครบชุด ตามรูปสำหรับติดเครื่องยนต์ เบนซิน 9 - 13 แรง

 

อุปกรณ์ หางเรือ 11 kg.40 x 38 x 25 cm. หาง

เพลายาว 2.5 เมตร 5 x 5 x 250 cm. หนัก 5 kg.

ต้องแยกส่ง 2 ลัง ลังอุปกรณ์ 

ส่วนเพลายาวเกิน ต้องแยกส่งให้ นะคะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 225,281