แป๊บเหล็ก ข้อต่อเหล็ก

        

     แป๊บเหล็ก ข้อต่อเหล็ก ใช้สำหรับต่อปั๊ม ต่อสายยาง แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานนาน

 

 

 

      

 

 

 


    เเป๊บเหล็ก เกลียวนอก

    4 หุน          ราคา..    20 บาท

     6 หุน          ราคา..    30 บาท

     1"              ราคา..    40 บาท

     1.5"           ราคา..    50 บาท

     2"              ราคา..    55 บาท

     2" ลด 1.5"  ราคา..    50 บาท

     3"              ราคา..    70 บาท

     3" ลด 2"     ราคา..   150 บาท

     4"              ราคา..   200 บาท

     4" ลด 2"     ราคา..   250 บาท

     4" ลด 3"     ราคา..   300 บาท

          5"         ราคา..   450 บาท

          6"         ราคา..   500 บาท

    

 

 

     เเป๊บเหล็ก เกลียวใน

     1"              ราคา..    50 บาท

     1.5"           ราคา..    60 บาท

     2"              ราคา..    80 บาท

     2" ลด 1.5"  ราคา..    90 บาท

     3"              ราคา..  120 บาท

     3" ลด 2"     ราคา..  140 บาท

     4"              ราคา..  160 บาท

     4" ลด 2"     ราคา..  200 บาท

     4" ลด 3"     ราคา..  250 บาท

    

 

 

 

    เเป๊บเหล็ก ลดใช้ต่อสายยาง

    4 หุน  ราคา..  20 บาท

    6 หุน  ราคา..  30 บาท

    1"     ราคา..   40 บาท

    1.5"  ราคา..   50 บาท

    2"     ราคา..   60 บาท

    3"     ราคา.. 100 บาท

    4"     ราคา.. 200 บาท

    5"     ราคา.. 250 บาท

    6"     ราคา.. 400 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 054-51 

ข้อต่อ 2" เกลียวนอก

แยก 2" 2 ทางต่อสาย 

ราคา..     250 บาท

และ มีแยก 3 ทางต่อสายยางมาใหม่

ราคาเท่ากัน คะ

 

2" เกลียวนอก แยกออก 1.5" 

2 ทาง ราคา..        220 บาท

 


 

 

 

 

เข็มขัดสตัลเลส สำหรับ 

   รัดสายยาง รัดท่อ รัดอุปกรณ์     

                              4  หุน    ราคา..     10  บาท

                              6  หุน    ราคา..     20  บาท

                                  1"     ราคา..     25  บาท

                               1.2"     ราคา..     30  บาท

                               1.5"     ราคา..     35  บาท

                                 2"     ราคา..      40  บาท

                               2.5"     ราคา..     45  บาท

                                 3"     ราคา..      50  บาท

                                4"     ราคา..       60  บาท

                                5"     ราคา..     100  บาท

                                6"     ราคา..     120  บาท

                                8"     ราคา..     150  บาท

 

 • รหัสสินค้า.. 054-91

  ข้อต่อปั๊ม 1”

  ราคา 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-91

 • รหัสสินค้า.. 054-91

  ข้อต่อปั๊ม 1”

  ราคา 130 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-92

  ข้อต่อปั๊ม 1.5”

  ราคา.. 180 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-92

  ข้อต่อปั๊ม 1”

  ราคา 180 บาท
 • รหัสสินค้า 054-95

  ข้อต่อปั๊ม 2 นิ้ว

  ราคา.. 200 บาท
 • อต่อปั๊ม 2 นิ้ว ราคา.. 200 บาท

 • อต่อปั๊ม 2 นิ้ว ราคา.. 200 บาท

Visitors: 225,281