กากน้ำตาล

 

กากน้ำตาล       1  กิโลกรัม

ราคา ...     40  บาท

 

 

กากน้ำตาล  14  กิโลกรัม

ราคา ...        280  บาท

 

 

กากน้ำตาล  30  กิโลกรัม

ราคา ...        550  บาท

Visitors: 229,907