ที่ตัดข้าวดีด ตัดหญ้าได้

 ที่ตัดข้าวดีด ตัดหญ้าได้ 

ราคา 1,280 บาท

ใบมีดที่แถมมา 2 ใบ

แบบใช้แบตเตอรี่

ราคานี้ ไม่รวมแบตเตอรี่

และยัง ไม่รวมค่าจัดส่ง

 

 • รหัสสินค้า..

  ชุดตัดข้าวดีด 1 ชุด
  ได้ก้าน ใบมีดตัดข้าวดีด
  กำบังกันกระเด็น
  สายไฟสวิซต์ไฟ 2 อัน

  ราคา.. 1,280 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ชุดตัดข้าวดีด 1 ชุด
  ได้ก้าน ใบมีดตัดข้าวดีด
  กำบังกันกระเด็น
  สายไฟสวิซต์ไฟ 2 อัน

  ราคา.. 1,280 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ชุดตัดข้าวดีด 1 ชุด
  ได้ก้าน ใบมีดตัดข้าวดีด
  กำบังกันกระเด็น
  สายไฟสวิซต์ไฟ 2 อัน

  ราคา.. 1,280 บาท
 • เครื่องดัด ข้าวดีด

 • เครื่องดัด ข้าวดีด

 • เครื่องดัด ข้าวดีด

 • รหัสสินค้า..

  ชุดตัดข้าวดีด 1 ชุด
  ได้ก้าน ใบมีดตัดข้าวดีด
  กำบังกันกระเด็น
  สายไฟสวิซต์ไฟ 2 อัน

  ราคา.. 1,280 บาท
 • ยืดแล้ว ด้ามยาว 254 cm.

 • ก่อนยืดด้ามยาว 140 cm.

 • ตัวอย่าง

 • เครื่องดัด ข้าวดีด

 • เครื่องดัด ข้าวดีด

 • รหัสสินค้า.. 220-606

  ใบมีด ดัด ข้าวดีด

  ใบละ 75 บาท

  กล่องละ 10 ใบ

  ราคา.. 650 บาท
 • รหัสสินค้า.. 220-606

  ใบมีด ดัด ข้าวดีด

  ใบละ 75 บาท

  กล่องละ 10 ใบ

  ราคา.. 650 บาท
 • รหัสสินค้า.. 220-606

  ใบมีด ดัด ข้าวดีด

  ใบละ 75 บาท

  คู่ละ 130 บาท

 • คลิกเพื่อเข้าชมรูป

  และ รายละเอียด

 • คลิกเพื่อเข้าชมรูป

  และ รายละเอียด
 • รหัสสินค้า…220-605

  กระเป๋า ใส่แบตเตอรี่ แบบพกพา
  ลูกค้าที่ใช้ ตัดข้าวดีด นิยมใช้งาน
  ด้านข้าง ใส่ขวดน้ำ ได้ด้วย ดีแท้
  ราคา… 320 บาท
 • รหัสสินค้า…220-605

  กระเป๋า ใส่แบตเตอรี่ แบบพกพา
  ลูกค้าที่ใช้ ตัดข้าวดีด นิยมใช้งาน
  ด้านข้าง ใส่ขวดน้ำ ได้ด้วย ดีแท้
  ราคา… 320 บาท
 • รหัสสินค้า…220-605

  กระเป๋า ใส่แบตเตอรี่ แบบพกพา
  ลูกค้าที่ใช้ ตัดข้าวดีด นิยมใช้งาน
  ด้านข้าง ใส่ขวดน้ำ ได้ด้วย ดีแท้
  ราคา… 320 บาท
 • รหัสสินค้า…220-605

  กระเป๋า ใส่แบตเตอรี่ แบบพกพา
  ลูกค้าที่ใช้ ตัดข้าวดีด นิยมใช้งาน
  ด้านข้าง ใส่ขวดน้ำ ได้ด้วย ดีแท้
  ราคา… 320 บาท
 • ถุงเป้ สะพายหลัง

  ถุงเป้ สะพายหลัง ไว้ใส่แบตเตอรี่
 • ราคา เเบตเตอรี่

  ราคา เเบต 8 แอมป์ 580 บาท

  ราคา เเบต 12 แอมป์ 980 บาท
 • ราคา เเบตเตอรี่

  ราคา เเบต 8 แอมป์ 580 บาท

  ราคา เเบต 12 แอมป์ 980 บาท
 • รหัสสินค้า.. 202-607

  มอเตอร์ เครื่องตัดข้าดีด

  ราคา.. 690 บาท
 • ส่วนราคาส่ง แพค 10 ชุดค่ะ

  ส่วนราคาส่ง แพค 10 ชุดค่ะ

  ติดต่อสอบถาม เจ้โหด ได้ค่ะ
 • โครงเกี่ยวข้าว สำหรับใส่ปลาย เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

  โครงเกี่ยวข้าว สำหรับใส่ปลาย

  เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

  พร้อมปรับจับยึดเพลาและสกรู

  ราคา 350 บาท

  ภาพตัวอย่าง ประกอบใส่เครื่องตัดหญ้า
 • โครงเกี่ยวข้าว

  โครงเกี่ยวข้าว สำหรับใส่ปลาย

  เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

  พร้อมปรับจับยึดเพลาและสกรู

  ราคา 350 บาท
 • ภาพตัวอย่าง

  ภาพตัวอยาง

  ที่ประกอบ ใส่ปลายเครื่องตัดหญ้า
 • โครงเกี่ยวข้าว สำหรับใส่ปลายเครื่องตัดหญ้า

 • โครงเกี่ยวข้าว สำหรับใส่ปลายเครื่องตัดหญ้า

Visitors: 224,702