โคมไฟ แผงโซล่าเซลล์

 

 

 

สนใจไหม โคมไฟ แผ่นโซล่าเซลล์ 

กลางวันจะเก็บไฟจากแสงอาทิตย์ 6-8 ชัวโมง

และกลางคืน ไฟจะเปิดอัติโนมัติ

ด้วยเซนเซอร์แสงอาทิตย์ 

หากมืดปุ๊บ แผงไฟจะติดเองปั๊บ

ไม่ต้องมารอเปิด ปิดเองเลย

เปิดใช้งานได้ ทั้งในตัวบ้าน และนอกบ้าน

สามารถใช้งานได้ 8-10 ชั่วโมง 

 

 

  ราคา.. 2,500 บาท 

 

 โคมไฟ แผ่นโซล่าเซล ติดตั้งง่าย

 

ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  

 

ปิดเปิดอัตโนมัติ พร้อมมีเซนเซอร์

 

จับการเคลื่อนไหว เมื่อมีคนเดินผ่าน

 

แสงไฟ จะกระพริบ

 

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

 

หันมาให้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ 

 

กันดีกว่า ประหยัดเงิน ประหยัดไฟ

 

คุ้มค่า ทั้งราคา และช่วยป้องกัน

 

รักษาทรัพย์สิน ภายในรั่วบ้านเราได้

 

 

 

 

 

Visitors: 225,281