เครื่องสีข้าว

 

 เครื่องสีข้าวสาร โม่แป้งไม่ได้ + มอเตอร์ 3 แรง

ในเวลา 1 ชั่วโมง

จะสีข้าวได้ 120-150 กิโลกรัม

น้ำหนักตัวเครื่อง 70 กิโลกรัม

ราคา 15,500 บาท


เครื่องสีข้าวสาร และ โม่แป้งได้ + มอเตอร์ 3 แรง

ในเวลา 1 ชั่วโมง

จะสีข้าวได้ 120-150 กิโลกรัม

น้ำหนักตัวเครื่อง 80 กิโลกรัม

ราคา 18,500 บาท


 
 .. 

เครื่องสีข้าว + สีข้าวกล้อง ได้

+ มอเตอร์ 3 แรง

ในเวลา 1 ชั่วโมง

จะสีข้าวได้ 300 กิโลกรัม

น้ำหนักตัวเครื่อง 90 กิโลกรัม

 

ราคา 28,500 บาท


 

 

Visitors: 229,906