มือหมุนปั่นน้ำมัน

 

                              รหัสสินค้า .. 181-10002

มือหมุนน้ำมัน ถูก 1,580 บาท

 

 

 
 

รหัสสินค้า .. 181-10002

มือหมุนน้ำมัน รอบละลิตร

ราคา.. 3,680 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ปั๊มน้ำมันหลอดแก้วมือหมุน 

  แบบโบราณ  

 ขนาดบรรจุ  5 ลิตร  

 ราคา.. 3,880 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพตัวอย่าง

 

 

 

Visitors: 177,906