ลวดหนาม ม้วน

 

 

   ลวดหนาม   

 

    ยาว 40 เมตร   

 

   ม้วนละ 190 บาท   

 

  สั่งจำนวน จะได้ ราคาส่ง  

 

 

 

 

 

Visitors: 229,909