ขาตั้ง .. หัวสปริงเกอร์

ขาตั้งหัวสปริงเกอร์  1 เมตร

   ขนาด 1"  ราคา.. 500 บาท

ขนาด 1.5"  ราคา.. 550 บาท

   ขนาด 2"  ราคา.. 600 บาท

แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม + เข็มขัดรัดสายยาง

  ขนาด 1"  ราคา.. 600 บาท

ขนาด 1.5"  ราคา.. 700 บาท

   ขนาด 2"  ราคา.. 750 บาท

 

 

- * - * - * - * - * -

 

 

 

 

ขาตั้งหัวสปริงเกอร์  2 เมตร

ขนาด 1"    ราคา.. 550 บาท 

ขนาด 1.5" ราคา.. 600 บาท

ขนาด 2"    ราคา.. 650 บาท

แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม + เข็มขัดรัดสายยาง

ขนาด 1"    ราคา.. 650 บาท

ขนาด 1.5" ราคา.. 750 บาท

ขนาด 2"    ราคา.. 800 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาตั้ง หัวสปริงเกอร์   1" - 1.5" - 2"

มีทั้งขนาด สูง 1 เมตร และ 2 เมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจในสินค้าที่ได้มาตรฐานจาก บริษัท

ราคาและผลิตภัณฑ์ดังแสดงด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

 

 

  ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร  

  งานดี มีมาตรฐาน จากโรงงาน  
   ราคา... 1,800 บาท   

   ---   จัดส่งฟรี   ---   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 1 เมตร

  ขนาด 2" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 500 บาท
  ขนาด 1.5" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 550 บาท
  ขนาด 1" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 600 บาท  แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม + เข็มขัดรัดสายยาง

  ขนาด 2" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 650 บาท

  ขนาด 1.5" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 700 บาท

  ขนาด 1" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 800 บาท
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1" สูง 1 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1" สูง 1 เมตร

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 1 เมตร

  ขนาด 2" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 500 บาท
  ขนาด 1.5" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 550 บาท
  ขนาด 1" ความสูง 1 เมตร
  ราคา.. 600 บาท

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 1.5" 1 เมตร

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 1.5" 1 เมตร

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 1 เมตร

  แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม
  + เข็มขัดรัดสายยาง

  ขนาด 1" ราคา.. 600 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 700 บาท
  ขนาด 2" ราคา.. 750 บาท

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 2"

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 2" 1 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1 เมตร

 • ขาตั้งหัวสปริงเกอร์ 2 เมตร

  ขนาด 2" ราคา.. 650 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 600 บาท
  ขนาด 1" ราคา.. 550 บาท


  แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม
  + เข็มขัดรัดสายยาง

  ขนาด 2" ราคา.. 800 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 700 บาท
  ขนาด 1" ราคา.. 650 บาท
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

  ขนาด 2" ราคา.. 650 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 600 บาท
  ขนาด 1" ราคา.. 550 บาท


  แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม
  + เข็มขัดรัดสายยาง

  ขนาด 2" ราคา.. 800 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 700 บาท
  ขนาด 1" ราคา.. 650 บาท
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

  ขนาด 2" ราคา.. 650 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 600 บาท
  ขนาด 1" ราคา.. 550 บาท


  แบบมีแป๊บเหล็กพร้อม
  + เข็มขัดรัดสายยาง

  ขนาด 2" ราคา.. 800 บาท
  ขนาด 1.5" ราคา.. 700 บาท
  ขนาด 1" ราคา.. 650 บาท
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 2 เมตร

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร

  ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร
  งานดี มีมาตรฐาน จากโรงงาน

  ราคา... 1,800 บาท

  --- จัดส่งฟรี ---
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร

  ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร
  งานดี มีมาตรฐาน จากโรงงาน

  ราคา... 1,800 บาท

  --- จัดส่งฟรี ---
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร

  ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร
  งานดี มีมาตรฐาน จากโรงงาน

  ราคา... 1,800 บาท

  --- จัดส่งฟรี ---
 • ติดต่อ เจ้โหด คะ

 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร

  ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร
  งานดี มีมาตรฐาน จากโรงงาน

  ราคา... 1,800 บาท

  --- จัดส่งฟรี ---
 • ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร

  ขาตั้งสปริงเกอร์ 1” สูง 1 เมตร
  งานดี มีมาตรฐาน จากโรงงาน

  ราคา... 1,800 บาท

  --- จัดส่งฟรี ---
Visitors: 177,556