ปั๊มแรงดันสูง

ปั๊มแรงดัน สูง

 

 

 

รหัส 230-20 ปั๊มแรงดันสูง 2" 

ราคาตัวละ  6,500-.

 

 

รหัส 230-21 ปั๊มแรงดันสูง 3" 

ราคาตัวละ  7,200-.

 

รหัส 230-20 ปั๊มแรงดันสูง 2" 

ราคาตัวละ   6,500-.

 

รหัส 230-21 ปั๊มแรงดันสูง 3" 

ราคาตัวละ   7,000-.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 225,275