สายไฟ              สายไฟ ขนาด  2 x 1     ราคา... 820-.

                สายไฟ ขนาด 2 x 1.5    ราคา... 1,000-.

                สายไฟ ขนาด 2 x 2.5    ราคา... 1,680-.

                สายไฟ ขนาด 2 x 4      ราคา... 2,800-. 

 

    สายไฟ ขนาด 2 x 0.5    ราคา... 600-.

     สายไฟ ขนาด 2 x 1       ราคา... 900-.

     สายไฟ ขนาด 2 x 1.5    ราคา... 1,120-.

      สายไฟ ขนาด 2 x 2.5    ราคา... 1,700-.

 

 

   

สายไฟ ขนาด 2 x 1.5 VCT   ราคา... 1,500-. 

สายไฟ ขนาด 2 x 2.5 VCT   ราคา... 25,00-.


 

Visitors: 225,281