ปั๊มเพลาลอย ชนเครื่อง


                   ปั๊มเพลาลอย   รหัส 230

ชนปั๊ม  2 " ราคา .. 1,000 -.

ชนปั๊ม  3 " ราคา .. 1,700 -.

ชนปั๊ม  4 " ราคา .. 2,500 -.

 

 

 

 

 

 

 Visitors: 185,895