ปั๊มเพลาลอย ชนเครื่อง


                   ปั๊มเพลาลอย   รหัส 230

ชนปั๊ม  2 " ราคา .. 1,700 -.

ชนปั๊ม  3 " ราคา .. 2,300 -.

ชนปั๊ม  4 " ราคา .. 4,000 -.

 

 

 

 

 

 

 Visitors: 177,967