ซับเมอร์ส - โซลาร์เซลล์

 

ซับเมอร์ส CS โซลาร์เซลล์ * 12V/24V. 270W H42 m.

ซับเมอร์ส CSโซลาร์เซลล์
* 12V 270W H42 m.
* ปริมาตรน้ำ 3,000 ลิตร/ ชม. 
* ใช้แผง 12v - 18.12v หรือ แผง 
24v- 38v 1 แผง 
* ขนาด ท่อส่ง 1” 
* บ่อ ขนาด 3” ขึ้นไป
* มอเตอร์ DC บัสเลส ใช้พลังงานตำ่
* วัสดุภายนอกเป็นแสตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
* ใบพัดเป็นพลาสติก สลัดทราย
* มีโหลดป้องกันตัดการทำงาน

เมื่อน้ำต่ำกว่าระดับมอเตอร์ 
หรือ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป

ติดมอเตอร์ หรือ ใบพัด 
*ใช้แค่เบรคเกอร์ DC ก็ทำงานได้

6,990 บาท ขาดตัว  ของดี ชัวร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซับเมอร์ส CSโซลาร์เซลล์ 
* 48V. 850W.  H60 m.
* ปริมาตรน้ำ 6,000 ลิตร/ ชม. 
* ใช้แผง 24v หรือ แผง  24v- 38v   
3 แผง ต่อแบบอนุกรมกัน
* ขนาด ท่อส่ง 1.5” 
* มอเตอร์ DC บัสเลส ใช้พลังงานตำ่
* วัสดุภายนอกเป็นแสตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
* ใบพัดเป็นพลาสติก สลัดทราย
* มีโหลดป้องกันตัดการทำงาน เมื่อน้ำต่ำกว่าระดับมอเตอร์ หรือ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดมอเตอร์ หรือ ใบพัด 
*ใช้แค่เบรคเกอร์ DC ก็ทำงานได้
ราคา..  11,500 บาท
 
 
 
 
 
ปั๊มซับเมอร์ส DC - CS โซลาร์เซลล์ 
* 48V-150v  1,600W.  H110 m. 14ใบพัด
* ปริมาตรน้ำ 6,000 ลิตร / ชม. 
* ใช้แผง 24v 300w ขึ้นไป
หรือ แผง  24v- 39v   6 แผง 
ใช้ต่อแบบอนุกรมกัน 3แผง 2ชุด
* ขนาด ท่อส่ง 1.5” 
* บ่อ ขนาด 4” ขึ้นไป
* มอเตอร์ DC บัสเลส ใช้พลังงานตำ่
* วัสดุภายนอกเป็นแสตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
* ใบพัดเป็นพลาสติก สลัดทราย
* มีโหลดป้องกันตัดการทำงาน 
เมื่อน้ำต่ำกว่าระดับมอเตอร์ หรือ 
มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดมอเตอร์ หรือ ใบพัด 
*ใช้แค่เบรคเกอร์ DC ก็ทำงานได้
** โปรโมชั่นพิเศษ มีลูกลอยแถมให้ด้วย
 ราคา :     13,900 บาท
Visitors: 229,909