ปั๊มหอยโขล่ง ดูดน้ำ

 

รหัสสินค้า 230-01      ( 9T 28 mm. )

ปั๊มหอยโขล่ง  ขนาด 1"     ราคา 600-.

รหัสสินค้า 230-02      ( 9T 28 mm. )

ปั๊มหอยโขล่ง  ขนาด 1.5"  ราคา 700-.

 

รหัสสินค้า 230-03      ( 7T 26 mm. )

ปั๊มหอยโขล่ง  ขนาด 1.5"  ราคา 1,000-.

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า..  230-04 

ปั๊มหอยสวมเพลาตัดหญ้า 1.5" 

ขนาด 26 มิล 9 ฟัน 

ราคา.. 1,000 บาท

 

 

 

 

 

 
Visitors: 226,813