ปั๊มหูหิ้ว

 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5” STIHL WP230
  ขนาด 2.1 แรงม้า 250 ลิตรต่อนาที
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูงแนวดิ่ง 27 เมตร

  ราคา.. 7,900 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5” STIHL WP230
  ขนาด 2.1 แรงม้า 250 ลิตรต่อนาที
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูงแนวดิ่ง 27 เมตร

  ราคา.. 7,900 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5” STIHL WP230
  ขนาด 2.1 แรงม้า 250 ลิตรต่อนาที
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูงแนวดิ่ง 27 เมตร

  ราคา.. 7,900 บาท
 • ..

  ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5” STIHL WP230
  ขนาด 2.1 แรงม้า 250 ลิตรต่อนาที
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูงแนวดิ่ง 27 เมตร
 • ..

  ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5” STIHL WP230
  ขนาด 2.1 แรงม้า 250 ลิตรต่อนาที
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูงแนวดิ่ง 27 เมตร
 • . .

  ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5” STIHL WP230
  ขนาด 2.1 แรงม้า 250 ลิตรต่อนาที
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูงแนวดิ่ง 27 เมตร
 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

  Water pump with high vertical
  and horizontal pump
  capacity of up to 250 l/min = 15 m³/h
  at up to 8 m flow height and 27 m
  pumping height. Robust harness.
  The standard filter cage protects the tool
  against intake of large particles,
  and the high-quality clamps allow
  easy hose assembly.
  The foam filter can be serviced quickly.
 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • Water pump with high vertical

 • HP 2-STROKE ENGINE OIL

  HP 2-STROKE ENGINE OIL
  STIHL 2 stroke Lube is a specially developed lubricant for air-cooled two stroke engines. It can be mixed with leaded or unleaded petrol. The formulation utilises a mixed additive system to ensure a minimal ash deposit formation. STIHL 2 Stroke Lube provides the following performance benefits: It contains diluent; mixes easily with fuel; controls corrosion excellently; has a minimal ring wear and piston scuffing; cleans burning, assisting in maintaining cleaner combustion chambers, ports and mufflers.
 • น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ STIHL ราคา.. 250 บาท


 • คลิกเพื่อเข้าชม

  รายละเอียด ได้เลย

              ปั๊มหูหิ้ว  1"     ราคา   2,800-.

 

     ปั๊มหูหิ้ว  1.5"  ราคา   3,800-.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ปั๊มหูหิ้ว  2"    ราคา   ...... หมด

 

 


 

 

 

 • รหัสสินค้า.. 054-91

  ข้อต่อปั๊ม 1”

  พร้อมเข็มขัดรัดสาย

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-92

  ข้อต่อปั๊ม 1.5 นิ้ว
  พร้อมเข็มขัดรัดสาย

  ราคา.. 180 บาท
 • รหัสสินค้า 054-95

  ข้อต่อปั๊ม 2 นิ้ว

  พร้อมเข็มขัดรัดสาย

  ราคา.. 200 บาท
Visitors: 229,909