สว่าน ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า 174-002 

รุ่น  1/4 2หุน MT 653 

ราคา  1,250

 

 

 

รหัสสินค้า 174-003 

รุ่น 3/8 3หุน MT 606   

ราคา 1,680-.

 

 

 

รหัสสินค้า 174-005
รุ่น 5/8 2 หุน MT817
ราคา 1,750
 
 
 
 
 
 

รหัสสินค้า 174-005 

รุ่น 5/8 5 หุน MT814   

ราคา 1,750

 

 

 
 

รหัสสินค้า 174-007 

รุ่น โรตารี่  หุน MT 870   

ราคา 3,380

 

 

 

สว่าน Pumpkin 3,300-. 

 

 

 

 

สว่าน BKK รับประกัน 3 เดือน

จากราคาปกติ   1,000-.

 

 

 

 

 

 

 

 

มี ขนาด ดังนี้

6x110
6x160
6.5x110
6.5x160
7x110
7x160
8x110
8x160
8x210
9x210
10x160
10x210
10x260
11x160
12x160
12x210
12x260
13x160
14x160
14x260
15x160
16x210
18x210
18x300
19x210
9x160
22x260
5.5x110
4x110
5x110
17x210
16x310
9.5x160
 

 

Visitors: 229,906