ปั๊มแช่ 2


 ไดโว่ 2" ราคา 3,500 บาท

ดูดน้ำดี ดูดโคลนไม่ได้ ของ Maxma

ทองแดงแท้ รับประกัน 6 เดือน

สามารถ ดูดลึกได้ 10 เมตร

 
 ไดโว่ 2" ราคา 3,900 บาท

ดูดน้ำดี ดูดโคลนได้ ของ Maxma

ทองแดงแท้ รับประกัน 6 เดือน

สามารถ ดูดลึกได้ 10 เมตร 

 

 

 

 

Visitors: 224,705