หัวพ่นนยา

 • รหัสสินค้า.. 130-73

  หัวพ่นยา 5 รู เกลียวนอก

  ราคาหัวละ 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-73

  หัวพ่นยา 5 รู เกลียวนอก

  ราคาหัวละ 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-72

  หัวพ่นยา 5 รู เกลียวนอก

  ราคาหัวละ 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-72

  หัวพ่นยา 5 รู เกลียวนอก

  ราคาหัวละ 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-904

  หัวพ่นยา ทรงกระดูกงู

  ราคา 85 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-08

  หัวฉีดพัส

  ราคา.. 50 บาท
 • 130-091

  หัวฉีดพัส เทียม

  ราคา.. 50 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-09

  หัวฉีดพัส โซโล เทียม

  ราคา.. 70 บาท
 • รหัสสินค้า.. 139-20

  หัวฉีดพัส โซโล แท้

  ราคา.. 250 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-72

  หัวฉีดฝักบัว 5 รู

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-07

  หัวฉีดฝักบัว 4 รู

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-18

  หัวฉีดพัส พลาสติก

  ราคา.. 80 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-19

  หัวฉีดพัส ทองเหลือง

  ราคา.. 120 บาท
 • รหัสสินค้า..

  เเผ่นเหรียญ
  ด้ามพ่นยา หัวเจ๊ส
  แผ่นละ 15 บาท
  พร้อมลูกยาง 20 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-600

  ฝาครอบ หัวเจ๊ส

  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-600

  ฝาครอบ หัวเจ๊ส

  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-600

  อะไหล่ - ฝาครอบ

  ของด้ามพ่นยา หัวเจ๊ส

 • รหัสสินค้า..

  หัว อะไหล่ด้ามพ่นยาหัวเจ๊ส
 • รหัสสินค้า..

  หัว อะไหล่ด้ามพ่นยาหัวเจ๊ส
 • รหัสสินค้า..

  หัว อะไหล่ด้ามพ่นยาหัวเจ๊ส
 • รหัสสินค้า..

  หัว อะไหล่ด้ามพ่นยาหัวเจ๊ส
 • รหัสสินค้า.. 130-150

  หัวฉีด หมวกแดง
  หัวใหญ่ ปรับไม่ได้

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-15

  หัวฉีด หมวกแดง
  หัวเล็ก ปรับหัวงอได้

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-15

  หัวฉีด หมวกแดง
  หัวเล็ก ปรับหัวงอได้

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-52

  หัวฉีด งอแผ่นประหยัด

  ราคา.. 250 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-63

  เหรียญ พร้อมลูกยางกันน้ำ
 • รหัสสินค้า.. 130-63

  เหรียญ พร้อมลูกยางกันน้ำ

  เเผ่นเล็ก ราคา.. 20 บาท

  แผ่นใหญ่ ราคา.. 25 บาท
 • รหัสสินค้า..

  เหรียญ ด้ามพ่นยาตรง

  เเผ่นเล็ก ราคา.. 15 บาท

  แผ่นใหญ่ ราคา.. 20 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-36

  ฝาครอบเล็ก
  ด้ามพ่นยาตรง
  พร้อมแผ่นเหรียญ

  แผ่นละ 55 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-602

  ฝาเกลียวด้ามพ่นยา

  ราคา.. 120 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-602

  ฝาเกลียวด้ามพ่นยา

  ราคา.. 120 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-35

  ฝาครอบ ใหญ่
  ด้ามพ่นยาตรง
  พร้อมแผ่นเหรียญ

  แผ่นละ 65 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-35

  ฝาครอบ ใหญ่
  ด้ามพ่นยาตรง
  พร้อมแผ่นเหรียญ

  แผ่นละ 65 บาท
 • รหัสสินค้า..

  หัวพ่นยา หัวลำใย
  ใส่กับด้ามพ่นยาแผ่นตรงเท่านั้น

  ราคา 150 บาท
 • ด้ามพ่นยา ที่สามารถต่อกับหัวลำใย ได้

  จะต่อกับหัวพ่นยา
  แผ่นประหยัดแบบในรูปนี้เท่านั้น
  ถอดแผ่นเหรียญออกแล้ว
  ใส่หัวลำใยเข้าไปแทน
 • รหัสสินค้า..

  หัวพ่นยา หัวลำใย
  ใส่กับด้ามพ่นยาแผ่นตรงเท่านั้น

  ราคา 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-

  หัวพ่นยา หัวลำใย
  ใส่กับด้ามพ่นยาแผ่นตรงเท่านั้น

  ราคา 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 129-43 + หัวลำใย

  ปืนอัดแรงดัน ต่อหัวลำใยเพิ่ม
  เพื่อให้ปืนฉีดน้ำได้ไกลกว่าเดิม

  รุ่นนี้ จะเป็นเกลียวใน
  จะต่อกับสายพ่นยา เกษตร ได้ค่ะ
 • รหัสสินค้า.. 129-43

  ปืนอัดฉีด หัวแหลม 1 ฟุต
  ด้ามปืนเป็นเกลียวใน

  ราคา 380 บาท
 • รหัสสินค้า.. 129-40

  ด้ามพ่นยา สั้น เกลียวนอก
  เหมาะสำหรับ
  งานล้างรถ ล้างแอร์
  ปืนอัดฉีดน้ำ อย่างดี

  ราคา 480 บาท
 • รหัสสินค้า.. 129-42

  ปืนพ่นยา อัดแรงดัน

  อย่างดี ... เกลียวใน

  ราคา.. 480 บาท

 • รหัสสินค้า.. 130-25

  ข้องอ
  ต่อด้ามพ่นยา หัวพ่นยา

  ราคา.. 50 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-03

  หัวพัส พิเศษ

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-02

  หัวพัสข้าง ทองเหลือง

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-01

  หัวพ่นยาทองเหลือง เกลียวใหญ่

  ราคา.. 50 บาท
 • หัวพ่นยา

  ต้องการแบบไหน

  จัดให้ได้ หัวพ่นยา ต่อลดเหลี่ยม

  เข้ากับ ข้อต่อ พีวีซี 4 หุน
 • หัวพ่นยา

  ต้องการแบบไหน

  จัดให้ได้ หัวพ่นยา ต่อลดเหลี่ยม

  เข้ากับ ข้อต่อ พีวีซี 4 หุน
 • รหัสสินค้า

  ตัวลดเหลี่ยม 6 หุน ลง 4 หุน

  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-

  ตัวลดเหลี่ยม 6 หุน ลง 4 หุน

  ราคาชุดละ 120 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-

  หัวพ่นยา +
  ตัวลดเหลี่ยม 6 หุน ลง 4 หุน

  ราคาชุดละ 180 บาท
 • รหัสสินค้า... 130-

  หัวพ่นยา +
  ตัวลดเหลี่ยม 6 หุน ลง 4 หุน

  ราคาชุดละ 180 บาท
 • รหัสสินค้า.. 131-10

  วาล์วทองเหลือง ผู้ - ผู้

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 131-11

  วาล์วทองเหลือง ผู้ - เมีย

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. วาล์ว ผู้ - ผู้

  เกลียวนอก - นอก

  ยี่ห้อ NETTO

  ตัวละ 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. วาล์ว ผู้ - ผู้

  เกลียวนอก - นอก

  ยี่ห้อ PUMPKIN

  ตัวละ 70 บาท
 • รหัสสินค้า.. 131-01

  วาล์วทองเหลือง
  สามทาง ผู้ - ผู้

  ราคา.. 80 บาท
 • รหัสสินค้า..

  หางปลาไหล ตัวละ 40 บาท

  เข็มขัดคู่ละ 30 บาท

  ตามรูปภาพจัดรวมชุด 70 บาท
 • รหัสสินค้า..

  หางปลาไหล

  ราคา.. 40 บาท
 • รหัสสินค้า..

  หัวฟรียอย ซ้าย-ตัวใหญ่
  ราคา.. 200 บาท

  หัวฟรียอย ขวา-ตัวเล็ก
  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-481

  หัวฟรียอย ตัวใหญ่

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-481

  หัวฟรียอย ตัวใหญ่

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-481

  หัวฟรียอย ตัวใหญ่

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-48

  หัวฟรียอย ตัวเล็ก

  ราคา.. 130 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-48

  หัวฟรียอย ตัวเล็ก

  ราคา.. 130 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-48

  หัวฟรียอย ตัวเล็ก

  ราคา.. 130 บาท
 • รหัสสินค้า..

  สามทาง ต่อสายพ่นยาเกษตร

  ราคา.. 70 บาท
 • รหัสสินค้า..

  เข็มขัด รัดสายยาง
  พ่นยาเกษตร
  เนื้องานสตัลเลส
  ตัวละ 10 บาท
  50 ตัว x 8 บาท
  = 400 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-27

  สองทาง ต่อสายพ่นยา

  ราคา.. 80 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-28

  สามทาง ต่อสายพ่นยา

  ราคา.. 90 บาท
 • ลูกยาง เล็ก

  ลูกยาง เล็ก

  สำหรับ ข้อต่อยางพ่นยา ตัวเมีย

  ตัวละ 5 บาท
 • ลูกยาง ใหญ่

  ลูกยาง ใหญ่

  สำหรับ ข้อต่อยางพ่นยา ตัวผู้

  ตัวละ 5 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-22

  ตัวผู้-เมีย คู่ละ 25 บาท

  ราคาส่ง ข้อต่อผู้เมีย
  ราคา 100 คู่ 2,200 บาท

  ข้อต่อ 100 คู่
  ปลอกย้ำต้อง 200 ตัว
 • รหัสสินค้า.. 130-22

  ตัวผู้-เมีย คู่ละ 25 บาท

  ราคาส่ง ข้อต่อผู้เมีย
  ราคา 100 คู่ 2,200 บาท

  ข้อต่อ 100 คู่
  ปลอกย้ำต้อง 200 ตัว
 • รหัสสินค้า.. 130-22

  ข้อต่อย้ำสายพ่นยา

  คู่ละ ... 25 บาท

  100 คู่ ส่ง 2,200 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปลอกย้ำสายพ่นยา 7 ชั้น
  สตัลเลส หนาอย่างดี

  ตัวสั้น ตัวละ 30 บาท

  ตัวยาว ตัวละ 40 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-20

  ปลอกทองเหลืองชุบ

  200 ตัวราคาส่ง 1,200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130-20

  ปลอกทองเหลืองชุบ

  อันละ ... 10 บาท
 • รหัสสินค้า.. 179-599

  เครื่องย้ำสายยางพ่นยา แท่นตั้ง

  ขนาด 2 ตัน

  สีแดง ราคา 2,200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 179-5990

  เครื่องย้ำสายยางพ่นยา แท่นตั้ง

  ขนาด 2 ตัน

  สีแดง ราคา 2,200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 179-597

  ขอบอกก่อนนะค่ะ
  ว่า มันย้ำออกมา แน่นค่ะ
  แต่ไม่ได้ กลีบสวย หรู ดูดี
  แบบเครื่องอัดย้ำสีแดงใหญ่
 • รหัสสินค้า.. 179-597

  เครื่องย้ำสายยางพ่นยา
  มือถือ สีส้ม

  ราคา 600 บาท
 • รหัสสินค้า.. 14927

  ถังน้ำมัน เติมเครื่องยนต์ 2 ลิตร

  ราคา.. 190 บาท..
 • รหัสสินค้า.. 149-26

  ถังน้ำมัน เติมเครื่องยนต์ 1 ลิตร

  ราคา.. 130 บาท
 • สายยาง ต่อจากเครื่องพ่นยา

  ยาว 1.20 เมตร
  ราคา.. 150 บาท

  ยาว 1.50 เมตร
  ราคา.. 200 บาท

  ยาว 2 เมตร
  ราคา.. 250 บาท

  หรือ สั่งตัดได้
  เรายินดีทำให้ ค่ะ

 • 2 ตัว 5 ตัน

  และ ข้อต่อย้ำสาย
  ปลอกทองเหลืองชุบ
  มีทั้งราคาปลีก ราคาส่ง
 • รหัสสินค้า..

  ข้อต่อ ก๊อก

  ขนาด 4 หุน 6 หุน

  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ข้อต่อ สวม

  ขนาด 5 หุน 6 หุน

  ราคา.. 120 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปืนฉีดน้ำ หัวโลหะ

  ขนาด 5 หุน 6 หุน

  ราคา.. 235 บาท
 • รหัสสินค้า.. 129-98

  ด้ามมือจับ ก้านพ่นยา

  อันละ 50 บาท
 • รหัสสินค้า.. 129-98

  ด้ามมือจับ ก้านพ่นยา

  อันละ 50 บาท
 • รหัสสินค้า.. 129-98

  ด้ามมือจับ ก้านพ่นยา

  อันละ 50 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130216

  ข้อต่อเกลียวใน Y

  ทองเหลือง 1|4-5/16

  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130216

  ข้อต่อเกลียวใน Y
  ทองเหลือง 1|4-5/16
  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130216

  ข้อต่อเกลียวใน Y
  ทองเหลือง 1|4-5/16
  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130215

  ข้อต่อเกลียวใน T

  ทองเหลือง 1/4-5/16

  ราคา.. 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130210

  ข้อต่อเกลียวใน T
  ทองเหลือง 5/16

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130203

  ข้อต่อเกลียวใน

  ตัว T ทองเหลือง 1/4-3/8

  ราคา... 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130203

  130203 ข้อต่อเกลียวใน

  ตัว T ทองเหลือง 1/4-3/8

  ราคา... 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130202

  ข้อต่อเกลียวใน
  ทองเหลือง 1/4-5/16

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า.. 130202

  ข้อต่อเกลียวใน
  ทองเหลือง 1/4-5/16

  ราคา.. 60 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ข้อต่อทองเหลือง

  1/4 X 1/2 MALE NIPPLE

  ราคา.. 65 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ข้อต่อทองเหลือง

  1/4 X 1/2 MALE NIPPLE

  ราคา.. 65 บาท
Visitors: 225,281