หน้าใหม่

     

กระถางต้นไม้ สีดำ

 

4”  ลังละ 600 ใบ  ราคาส่งลังละ  1800 บาท

 

6”  ลังละ 200 ใบ ราคาส่งลังละ   800 บาท

 

8”  ลังละ 100 ใบ ราคาส่งลังละ  1,200 บาท

 

10”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 750 บาท

 

11”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 850 บาท

 

12”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 1,000 บาท

 

15”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 1,750 บาท

 

17”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 2,500 บาท

 

 

 

 

 

ถาดรองกระถางต้นไม้ สีดำ

 

6”   ลังละ 200 ใบ  ราคาส่งลังละ 800 บาท

 

8”   ลังละ 50 ใบ  ราคาส่ง 6.50 บาท

 

10”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 500 บาท

 

12”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 700 บาท

 

15”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 1,900 บาท

 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

                                      กระถางต้นไม้ สีส้ม

  ราคาส่ง ยกลัง  สั่ง - โอนเงิน - รอรับที่บ้าน ได้เลยคะ  

 

8”  ลังละ 100 ใบ  ราคาส่งลังละ  2,000 บาท

 

10”  ลังละ 100 ใบ  ราคาส่งลังละ 2,800 บาท

 

12”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่งลังละ 2,200 บาท

 

14”  ลังละ 20 ใบ  ราคาส่งลังละ 1,700 บาท

 

16”  ลังละ 20 ใบ  ราคาส่งลังละ 2,000 บาท

 

 

 

 

ถาดรองกระถางต้นไม้ สีส้ม

 

8”  ลังละ 100 ใบ  ราคาส่ง 1,080 บาท 

 

10”  ลังละ 100 ใบ  ราคาส่ง 1,650 บาท 

 

12”  ลังละ 50 ใบ  ราคาส่ง 1,000 บาท

 

14”  ลังละ 25 ใบ  ราคาส่ง 700 บาท

 

16”  ลังละ 25 ใบ  ราคาส่ง 1,200 บาท

 

 

 

 

 

   

 

 

Visitors: 219,676