ตาข่ายพลาสติก ....... กันสัตว์ กันไก่

 

image.jpg 

 

ตาข่ายกันสัตว์ เอ็น - ไนลอน 

ขนาดช่องตาข่าย  2 Cm. X 2 Cm.

 

รหัสสินค้า  115-41     

สูง 1 m. x 30 m.  

ราคาม้วนละ 260 บาท 

 

 

รหัสสินค้า  115-42   

สูง 1.5 m. x 30 m. 

ราคา ม้วนละ 370 บาท

 

 

รหัสสินค้า  115-43     

สูง 2 m. x 30 m.  

ราคาม้วนละ 480 บาท

                                                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ตาข่ายลวด กันสัตว์

 

( รหัสสินค้า 115-61 )      

4 หุน x 25 เมตร ราคา 400-.

 

 

( รหัสสินค้า 115-62 )      

6 หุน x 25 เมตร ราคา 420-.

 

( รหัสสินค้า 115-66 )      

4 หุน x 30 เมตร ราคา 550-.

 

 

( รหัสสินค้า 115-67 )     

6 หุน x 30 เมตร ราคา 570-.
 

 


 

 

Visitors: 224,705