ปั๊มเพลาลอย ติดมอเตอร์ พร้อมโครง


ปั๊มเพลาลอย ติดมอเตอร์

 

 


 
 

  ปั๊มเพลาลอย 2" ติดมอเตอร์ 3hp.  

  รหัส   :    230-151  

  ราคา   :      5,300 บาท  

 

 

  ปั๊มเพลาลอย 3" ติดมอเตอร์ 4hp.  

  รหัส    :    230-152  

   ราคา    :    5,800 บาท  

 

                                  

 

  ปั๊มเพลาลอย 4" ติดมอเตอร์ 5.5hp.  

  รหัส    :    230-153  

  ราคา    :    6,200 บาท  

 

 

 

 

 

 


รุ่นใหม่ ทางน้ำออก 2 ทาง

เร่งการสูบน้ำ รดน้ำได้เร็วทันใจ

รวดเร็วงว่องไว ไม่ต้องรอใคร

ราคา.. 6,800 บาท จัดส่งฟรี


 • ปั๊มแรงดัน 2

  ปั๊มแรงดัน 2" +1.5"

  ออกได้ 3 ทาง

  มอเตอร์ 5.5แรง
 • ปั๊มแรงดัน 2" +1.5"

  ปั๊มแรงดัน 2" +1.5"

  ออกได้ 3 ทาง

  มอเตอร์ 5.5แรง
 • ปั๊มแรงดัน 2" +1.5"

  ปั๊มแรงดัน 2" +1.5"

  ออกได้ 3 ทาง

  มอเตอร์ 5.5แรง
 • ปั๊มแรงดัน 2" +1.5" ออกได้ 3 ทาง มอเตอร์ 5.5แรง

 • ปั๊มแรงดัน 2" +1.5" ออกได้ 3 ทาง มอเตอร์ 5.5แรง

 • ปั๊มแรงดัน 2

 • รหัสสินค้า..

 • รหัสสินค้า..

 • รหัสสินค้า..

 • รหัสสินค้า..

 • รหัสสินค้า..

 • รหัสสินค้า..

 • รหัสสินค้า.. 225504

  ใบพัด ปั๊มน้ำ 15.3 cm..

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 225504

  ใบพัด ปั๊มน้ำ 15.3 cm..

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า... 2260091

  ใบพัด ปั๊มน้ำ 15.2 cm.

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า... 2260091

  ใบพัด ปั๊มน้ำ 15.2 cm.

  ราคา.. 200 บาท
 • รหัสสินค้า.. 161-73

  คอมเพรสเซอร์ 450V 40uF

  ราคา.. 350 บาท
 • รหัสสินค้า.. 161-71

  คอมเพรสเซอร์ 450V 30uF

  ราคา.. 350 บาท
 • รหัสสินค้า 054-91

  ข้อต่อปั๊ม 1”

  มีเข็มขัดให้ พร้อม

  ราคา.. 130 บาท
 • รหัสสินค้า 054-91

  ข้อต่อปั๊ม 1”

  มีเข็มขัดให้ พร้อม

  ราคา.. 130 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-92

  ข้อต่อปั๊ม 1.5”

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-92

  ข้อต่อปั๊ม 1.5”

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 054-92

  ข้อต่อปั๊ม 1.5”

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า.. 052-93

  ข้อต่อปั๊ม 2" ราคา... 180 บาท
 • รหัสสินค้า.. 052-93

  ข้อต่อปั๊ม 2" ราคา... 180 บาท
 • รหัสสินค้า.. 052-93

  ข้อต่อปั๊ม 2" ราคา... 180 บาท
 • รหัสสินค้า 054-95

  ข้อต่อปั๊ม 2”

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า 054-95

  ข้อต่อปั๊ม 2”

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า 054-95

  ข้อต่อปั๊ม 2”

  ราคา.. 150 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มเพลาลอย 2”
  ชนมอเตอร์ 3hp. 2.2 KW.
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 18 เมตร
  ปริมาตรน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.
  ราคา.. 4,900 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มเพลาลอย 2”
  ชนมอเตอร์ 3hp. 2.2 KW.
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 18 เมตร
  ปริมาตรน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.
  ราคา.. 4,900 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มเพลาลอย 2”
  ชนมอเตอร์ 3hp. 2.2 KW.
  ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 18 เมตร
  ปริมาตรน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.
  ราคา.. 4,900 บาท

 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มเพลาลอย 2”
  ชนมอเตอร์ 2hp. 1500W. DC 150V.
  ดูดลึก 10 เมตร ส่งสูง 15 เมตร
  ปริมาตรน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.
  ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330 วัตต์
  3 แผง ขึ้นไป
  ราคา.. 7,500 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มเพลาลอย 2”
  ชนมอเตอร์ 2hp. 1500W. DC 150V.
  ดูดลึก 10 เมตร ส่งสูง 15 เมตร
  ปริมาตรน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.
  ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330 วัตต์
  3 แผง ขึ้นไป
  ราคา.. 7,500 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มเพลาลอย 2”
  ชนมอเตอร์ 2hp. 1500W. DC 150V.
  ดูดลึก 10 เมตร ส่งสูง 15 เมตร
  ปริมาตรน้ำ 20,000 ลิตร/ชม.
  ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330 วัตต์ 3 แผง
  ขึ้นไป
  ราคา.. 7,500 บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มจุ่ม โซล่าเซล 2”
  Power 1100 วัตต์ DC 110V.
  ดูดลึก 8 เมตร
  ส่งสูง 18 เมตร 8000 ลิตร/ชม.
  ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330
  วัตต์ 3 แผง ขึ้นไป
  ราคา.. บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มจุ่ม โซล่าเซล 2”
  Power 1100 วัตต์ DC 110V.
  ดูดลึก 8 เมตร
  ส่งสูง 18 เมตร 8000 ลิตร/ชม.
  ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330
  วัตต์ 3 แผง ขึ้นไป
  ราคา.. บาท
 • รหัสสินค้า..

  ปั๊มจุ่ม โซล่าเซล 2”
  Power 1100 วัตต์ DC 110V.
  ดูดลึก 8 เมตร
  ส่งสูง 18 เมตร 8000 ลิตร/ชม.
  ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330
  วัตต์ 3 แผง ขึ้นไป
  ราคา.. บาท
Visitors: 180,498