ผ้ายางปูบ่อ

            

   

                                  cbs_2011_10_11_11_35_20_1783_mainthumb.jpg

                      

(065-00) ผ้ายางปูบ่อ สีดำ  

0.08 m. x 3.6 m. x 40 Y  ราคา   1,300-.

(065-01) ผ้ายางปูบ่อ สีดำ  

0.12 m. x 3.6 m. x 40 Y  ราคา   1,500-.

(065-02) ผ้ายางปูบ่อ สีดำ  

0.15 m. x 3.6 m. x 40 Y  ราคา   1,700-.

 

 

 

(065-    )  ผ้ายางปูบ่อ สีดำ  

0.08 m. x 4 m.  x 40 Y   ราคา   1,500-.

(065-    )  ผ้ายางปูบ่อ สีดำ  

0.12 m. x 4 m.  x 40 Y   ราคา   1,700-.

(065-    )  ผ้ายางปูบ่อ สีดำ  

0.15 m. x 4 m.  x 40 Y   ราคา   1,900-.

 

 

 

 cover-pond1.jpg

 

(065-05) ผ้ายางปูบ่อ สีขาว 

0.08 m. x 3.6 x 40 m.  ราคา   1,400-.

(065-06) ผ้ายางปูบ่อ สีขาว 

0.12 m. x 3.6 x 40 m.   ราคา   1,600-.

(065-07) ผ้ายางปูบ่อ สีขาว 

0.15 m. x 3.6 x 40 m.   ราคา   1,800-.

(065-08)  ผ้ายางปูบ่อ สีขาว 

0.15 m. x 4 x 40 m.   ราคา   2,000-.

 

 

 

 

 

 

   ....................................................................................................................................................

 

                                        

                                   กาวทาผ้าปูบ่อ 650 g.  

                                     กระปุกละ 480 บาท

                                             

 

.....................................................................................................................

     ผ้ายางคุมแปลง  

 ผ้ายางคุมแปลง 

ความกว้าง 80 cm. ยาว 400 หลา
ระยะห่างมีทั้ง 40 cm. และ 50 cm.
เจาะรูให้แล้ว ... ราคา 780 บาท

 

ความกว้าง 100 cm. ยาว 400 หลา 
ระยะห่างมีทั้ง 40 cm. และ 50 cm.
เจาะรูให้แล้ว ... ราคา  980 บาท

 

ความกว้าง 1.20 cm. ยาว 400 หลา 
ระยะห่างมีทั้ง 40 cm. และ 50 cm.
เจาะรูให้แล้ว ... ราคา 1,080 บาท

  

 

 

 

Visitors: 225,278