ผ้ามุ้งเขียว


  ผ้ามุ้ง ตา 16 ความยาว 30 หลา 

 

     รหัสสินค้า 061-00    ขนาดความกว้าง   0.90 ม. ##   150

ตัวถูก สินค้า หมดคะ


         รหัสสินค้า 061-01    ขนาดความกว้าง   0.90 ม. =    300

         รหัสสินค้า 061-02    ขนาดความกว้าง   1.20 ม. =    400

         รหัสสินค้า 061-03    ขนาดความกว้าง   1.50 ม. =    500

         รหัสสินค้า 061-04    ขนาดความกว้าง   2.00 ม. =    700

     รหัสสินค้า 061-05    ขนาดความกว้าง   2.50 ม. =   800

         รหัสสินค้า 061-06    ขนาดความกว้าง   3.00 ม. = 1,000

         รหัสสินค้า 061-07    ขนาดความกว้าง   3.25 ม. = 1,100

         รหัสสินค้า 061-08    ขนาดความกว้าง   3.60 ม. = 1,300

         รหัสสินค้า 061-10    ขนาดความกว้าง   4.00 ม. = 1,400

         รหัสสินค้า 061-11    ขนาดความกว้าง   5.00 ม. = 1,500

  

 

 

          

     ผ้ามุ้ง ตา 20 ความยาว 30 หลา

          รหัสสินค้า 061-51    ขนาดความกว้าง    3 ม.  = 2,300 บาท

         รหัสสินค้า 061-52    ขนาดความกว้าง    4 ม. = 2,300 บาท

         รหัสสินค้า 061-53    ขนาดความกว้าง    5 ม. = 2,600 บาท 

      

                                  นิยมเอาไปใช้ กันยุงให้สัตว์

                                   ล้อมคอกวัว คอกไก่ กันยุง

 

 

 

 

 

 

                 

                  8 m. x 10 m. = 1,580 บาท

                10 m. x 10 m. = 1,880 บาท

 

                               

 

Visitors: 225,278