สายยางใส

 

 

 

 

 

 

 

สายยางขาว ไม่ใช่ ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย มีทุกขนาด

 

4 หุน / 6 หุน / 1" / 1.5" / 2" / 3" / 4"

 

ราคาต่อม้วน คิดโดยเอาน้ำหนักสายยาง

 

กิโลละ 55 บาท x  น้ำหนักสายยาง

 
https://www.bunsuk-kaset49.com/16805248/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81


Visitors: 229,906