158. ตาข่ายโปลี .......ตาข่ายเขียว

โปลี ตาข่ายเขียว


   1"   กิโลกรัมละ   140-.


1.5"   กิโลกรัมละ   145-.


   2"   กิโลกรัมละ   150-.


 2.5"  กิโลกรัมละ   155-.


    3"   กิโลกรัมละ   160-.

 

Visitors: 225,278