ถังพลาสติก เปิดฝา+ล็อค

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังพลาสติก เปิด-ปิด ฝา ที่เข็มขัดล็อคได้

ขนาด 30 ลิตร   ราคา   300-.

ถังพลาสติก เปิด-ปิด ฝา ที่เข็มขัดล็อคได้

ขนาด 60 ลิตร   ราคา   400-.

 

 

 

ถังพลาสติก เปิด-ปิด ฝา ที่เข็มขัดล็อคได้

ขนาด 120 ลิตร   ราคา   500-.

 

 

 

 

 

ถังพลาสติก เปิด-ปิด ฝา ที่เข็มขัดล็อคได้

ขนาด 150 ลิตร   ราคา   600-.

 

 

 

 

 

 

ถังพลาสติก เปิด-ปิด ฝา ที่เข็มขัดล็อคได้

ขนาด 200 ลิตร   ราคา   800-.

 

 

 

 

 

 

 


Visitors: 219,677