หัวสปริงเกอร์

 • โฮซอล สำหรับเจาะท่อ พีวีซี

  16 มิล ราคา.. 150 บาท

  20 มิล ราคา.. 180 บาท

  22 มิล ราคา.. 220 บาท

  25 มิล ราคา.. 250 บาท
 • รหัสสินค้า.. 089-11

  ตัวเจาะ ท่อพีอี ตัวถูก
  สำหรับเจาะ ใส่ วาล์วน้ำหยด
  หัวมินิสปริงเกอร์ หัวผีเสื้อ
  ขนาด 4 มิล ราคา 100 บาท
 • รหัสสินค้า.. 089-12

  ตัวเจาะ ท่อพีอี
  สำหรับเจาะ ใส่ วาล์วน้ำหยด
  หัวมินิสปริงเกอร์ หัวผีเสื้อ
  ขนาด 4 มิล ราคา 150 บาท
 • การเจาะท่อพีอี เพื่อใส่ วาล์ว น้ำหยด


 • การเจาะท่อพีอี ใส่ วาล์วน้ำหยด

  สามารถเปิดปิด วาล์วน้ำได้

 • การเจาะท่อพีอี

  เพื่อใส่ วาล์ว น้ำหยด

รหัสสินค้า    052-88

วาล์วน้ำหยด สำหรับท่อพีอี

ถุงละ 100 ตัว 500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวผีเสื้อ 360 องศา

ถุง 100 ตัว ตัวละ 1.20 บาท

ราคา 100 บาท

 

------------------------------

 

หัวผีเสื้อ 180 องศา

ถุง 100 ตัว ตัวละ 1 บาท

ราคา 80 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มินิสปริงเกอร์ พร้อมขาปัก

ชุดละ 20 บาท 

100 ชุด 1,700 บาท

 

 

 

 

 

 

 

เฉพาะหัว มินิสปริงเกอร์ 

ราคาหัวละ   6  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า.. 052-10

ราคาตัวละ 10 บาท

รอบวง 6-8 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 รหัสสินค้า.. 052-08

ราคาตัวละ 12 บาท

รอบวง 6-8 เมตร 

สินค้า ขายดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 052303 สปริงเกอร์ 301B-V3

ต่อท่อพีอีได้ืั้ง 16-20 มิล

รอบวง 6-8 เมตร 

ราคา 15 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

052301 สปริงเกอร์ 301B-V1 

4 หุน ราคา 16 บาท

รอบวง 6-8 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 052302 สปริงเกอร์ 301B-V2 

6 หุน ราคา 20 บาท

รอบวง 6-8 เมตร 

 

 

 

รหัสสินค้า..  052301B-C1 

หัวสปริงเกอร์  ต่อข้อต่อ 

สามารถสวมเข้ากับท่อพีวีซี 4 หุน 

รอบวง 6-8 เมตร 

ราคา..   15 บาท

 

 ภาพตัวอย่างการต่อเข้ากับท่อพีวีซี 4 หุน

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า..   052-12 

หัวสปริงเกอร์ สวมท่อ PVC 6 หุน 

ราคา.. 15 บาท

รอบวง 6-8 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รหัสสินค้า.. 052-24 

หัวสปริงเกอร์ 6 หุน เกลียวนอก 

รัศมี 10 เมตร รอบวงได้ประมาณ 20 เมตร

ราคา... 60 บาท

 

 

 

 

 

สินค้า.. 052-27 

หัวสปริงเกอร์ 6 หุน เกลียวใน 

พร้อมอุปกรณ์ แถม  ราคา.. 60 บาท

รัศมี 10 เมตร รอบวงได้ประมาณ 20 เมตร

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า..  04200 

ข้อต่อหางปลาไหล PVC 4-6 หุน 

ราคา.. 10 บาท

 

 

 

 

 

 

 

   

 
หัววสปริงเกอร์ ตรา มังกร
 
1.5" ราคา 1,400 บาท
2" ราคา 1,800 บาท
 

 

 

 

 
หัวสปริงเกอร์ ตรา หยดน้ำ
 
1.5" ราคา 1,300 บาท
2" ราคา 1,600 บาท
 

 

 

Visitors: 225,281