สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หนา ไร้รอยต่อ ทอเต็มผืน

1.5"  เมตรละ    20 บาท - ยกม้วนราคา..     2000  บาท

  2"  เมตรละ      25 บาท - ยกม้วนราคา..    2500  บาท

2.5"  เมตรละ     30 บาท - ยกม้วนราคา..    3500  บาท

 3"  เมตรละ      35 บาท - ยกม้วนราคา..    4000  บาท

 4"  เมตรละ      55 บาท - ยกม้วนราคา..    5000  บาท

 5"  เมตรละ      65 บาท - ยกม้วนราคา..    6500  บาท

 6"  เมตรละ      80 บาท - ยกม้วนราคา..    7700  บาท

  8"  เมตรละ    100 บาท - ยกม้วนราคา..    9600  บาท

 10"  เมตรละ   130 บาท - ยกม้วนราคา..   12500  บาท

 

สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

ผลิตมาจากถุงลมนิรภัย ชนิดเดียวกันกับ แอร์แบรครถยนต์

ซึ่งจะมีความหนา เหนียว ไม่ค่อยมีรอยต่อ

ว่ากันเป็นร้อย 200เมตร ถึงมีจุดเย็บต่อผ้า

ผ้าหนา คุณภาพดี กว่าผ้าร่มแบบเดิมๆ 

ขายเป็นเมตร ดั่งต่อไปนี้

หน้า  3"    เมตรละ 30 บาท

 หน้า  4"    เมตรละ 30 บาท 

 หน้า  6"    เมตรละ 50 บาท

 หน้า  8"    เมตรละ 60 บาท 

 หน้า 10"  เมตรละ 100 บาท

  หน้า 12"  เมตรละ 120 บาท 

 หน้า 15"  เมตรละ 150 บาท

  หน้า 20"  เมตรละ 200 บาท 

 หน้า 25"  เมตรละ 250 บาท

  หน้า 30"  เมตรละ 300 บาท 

  หน้า 40"  เมตรละ 350 บาท

  หน้า 50"  เมตรละ 400 บาท 

 

  • ภาพตัวอย่าง สายส่งน้ำ หน้า 8"

  • ภาพตัวอย่าง สายส่งน้ำ หน้า 8"

  • ภาพตัวอย่าง สายส่งน้ำ หน้า 8"

  • ภาพตัวอย่าง สายส่งน้ำ หน้า 8"

  • ภาพตัวอย่าง สายส่งน้ำ หน้า 8"

  • ภาพตัวอย่าง สายส่งน้ำ หน้า 8"

Visitors: 229,908