สายไนลอน 

 สายไนล่อน ส่งน้ำผ้าใบยี่ห้อ LEON 3 บาร์  

 

1.5"   ราคา เมตรละ  22   /  100 เมตรส่งม้วนละ     1,800-.

  2"   ราคา เมตรละ  35   /  100 เมตรส่งม้วนละ     2,400-.

   3"   ราคา เมตรละ  40   /  100 เมตรส่งม้วนละ     3,400-.

   4"   ราคา เมตรละ  55   /  100 เมตรส่งม้วนละ     4,500-.

   5"   ราคา เมตรละ  75   /  100 เมตรส่งม้วนละ     6,200-.

   6"   ราคา เมตรละ  90   /  100 เมตรส่งม้วนละ     7,500-.

   8"   ราคา เมตรละ  150   /  100 เมตรส่งม้วนละ   13,500-.

ค่าส่ง คิดตามน้ำหนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายไนล่อน สีฟ้า หนา-อย่างดี

 

1.5"   ราคาเมตรละ  30   /  100 เมตรส่งม้วนละ    2,800-.

   2"   ราคาเมตรละ  38   /  100 เมตรส่งม้วนละ    3,700-.

   3"   ราคาเมตรละ  60   /  100 เมตรส่งม้วนละ    5,500-. 

   4"   ราคาเมตรละ  85   /  100 เมตรส่งม้วนละ    7,500-. 

ค่าส่ง คิดตามน้ำหนัก

    6"   3 บาร์ 100   เมตรส่งม้วนละ   37,000-.  

    8"   3 บาร์  100   เมตรส่งม้วนละ   73,000-. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 สายไนล่อน สีฟ้า หนา-อย่างดี

 

Visitors: 185,449