สายไนล่อน สายส่งน้ำ สายผ้าใบ สายพีวีซี

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 4” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 4,440 บาท

  หนัก 12 kg. ขนาด 45 x 45 x 20
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 4” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 4” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 6” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 6,660 บาท

  น้ำหนัก 23 kg. ขนาด 45 x 45 x 25
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 6” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 6” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 8,880 บาท

  น้ำหนัก 25 kg. ขนาด 47 x 47 x 35
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL

  สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 10” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 9,990 บาท

  น้ำหนัก 28 kg. ขนาด 60 x 60 x 40
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 10” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 10” ยี่ห้อ WINCELL

                   

 

 

 

 

 

 

 

สายส่งน้ำ ไนล่อน สีฟ้า หนาอย่างดี รับแรงดัน ได้ 9 บาร์

จุดระเบิดอยู่ที่ 12 บาร์ สรุปว่า ปั๊มไม่เกิน 19 แรงไหว เอาอยู่ค่ะ

1.5"         2,700 บาท  แบ่งขายเมตรละ  28 บาท

   2"         3,700 บาท  แบ่งขายเมตรละ  38 บาท

   3"         5,800 บาท  แบ่งขายเมตรละ  60 บาท

   4"         7,000 บาท  แบ่งขายเมตรละ  80 บาท      

   6"         15,000 บาท  แบ่งขายเมตรละ 160 บาท

   8"         18,500 บาท  แบ่งขายเมตรละ 190 บาท

      ** ปรับราคาขึ้น วันที่ 5 กันยายน 2564 **  ค่าส่ง ม้วนเล็กประมาณ 500 - 800 บาท 

ถ้าม้วนใหญ่ๆหนักๆ 1,000 - 1,500 บาทต่อม้วน แล้วแต่พื้นที่ แต่ละจังหวัดค่ะ

  

  

 

 

 

 

 

 

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค 3"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 3" เมตรละ 30 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 3"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 3"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 4

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 4" เมตรละ 40 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค


 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 4

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 5

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 5" เมตรละ 50 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 5"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 5"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 6

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 6" เมตรละ 60 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 6"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 6"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 8

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 8" เมตรละ 80 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 8"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 8"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10"

  เมตรละ 100 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10" เมตรละ 100 บาท

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12"

  เมตร ละ . . 120 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

  เมตร ละ . . 150 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20"

  เมตร ละ . . 200 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 25"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 25" เมตร ละ . . 250 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 25

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 25"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 30

  ไซต์ ใหญ่ สั่งตัดได้

  ตามต้องการ ไม่นาน

  ถ้ายาวๆ ไม่เกิน 7 วัน
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 40

  ไซต์ ใหญ่ สั่งตัดได้

  ตามต้องการ ไม่นาน

  ถ้ายาวๆ ไม่เกิน 7 วัน
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 50

  ไซต์ ใหญ่ สั่งตัดได้

  ตามต้องการ ไม่นาน

  ถ้ายาวๆ ไม่เกิน 7 วัน
Visitors: 225,281