สายไนล่อน สายส่งน้ำ สายผ้าใบ สายพีวีซี

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 4” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 4,440 บาท

  หนัก 12 kg. ขนาด 45 x 45 x 20
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 4” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 4” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 6” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 6,660 บาท

  น้ำหนัก 23 kg. ขนาด 45 x 45 x 25
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 6” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 6” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 8,880 บาท

  น้ำหนัก 25 kg. ขนาด 47 x 47 x 35
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL

  สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 8” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 10” ยี่ห้อ WINCELL

  100 เมตร เต็ม ราคา.. 9,990 บาท

  น้ำหนัก 28 kg. ขนาด 60 x 60 x 40
 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 10” ยี่ห้อ WINCELL

 • สายส่งน้ำ พีอี สีดำ หน้า 10” ยี่ห้อ WINCELL

                   

 

 

 

 

 

 

 

สายไนล่อน สีฟ้า หนา อย่างดี รับแรงดัน ได้ 9 บาร์

จุดระเบิดอยู่ที่ 12 บาร์ สรุปว่า ปั๊มไม่เกิน 19 แรงไหว เอาอยู่ค่ะ

1.5"        2,700 บาท  แบ่งขายเมตรละ 28 บาท

2"          3,700 บาท  แบ่งขายเมตรละ 38 บาท

3"          5,800 บาท  แบ่งขายเมตรละ 60 บาท

ค่าส่ง 150-300 บาท ต่อม้วนค่ะ

4"          6,800 บาท  แบ่งขายเมตรละ 80 บาท 

  6"         12,000 บาท  แบ่งขายเมตรละ 130 บาท

   8"         14,500 บาท  ....................................

      ค่าส่ง 600 - 1000 บาท ต่อม้วนค่ะ

 

 

 

 

 

 

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค 3"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 3" เมตรละ 30 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 3"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 3"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 4

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 4" เมตรละ 40 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค


 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 4

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 5

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 5" เมตรละ 50 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 5"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 5"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 6

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 6" เมตรละ 60 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 6"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 6"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 8

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 8" เมตรละ 80 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 8"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 8"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10"

  เมตรละ 100 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10" เมตรละ 100 บาท

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 10"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12"

  เมตร ละ . . 120 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 12

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

  เมตร ละ . . 150 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 15"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20"

  เมตร ละ . . 200 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 20

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 25"

  สายส่งน้ำ ท่อพญานาค

  หน้า 25" เมตร ละ . . 250 บาท
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 25

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 25"

 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 30

  ไซต์ ใหญ่ สั่งตัดได้

  ตามต้องการ ไม่นาน

  ถ้ายาวๆ ไม่เกิน 7 วัน
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 40

  ไซต์ ใหญ่ สั่งตัดได้

  ตามต้องการ ไม่นาน

  ถ้ายาวๆ ไม่เกิน 7 วัน
 • สายส่งน้ำ ท่อพญานาค หน้า 50

  ไซต์ ใหญ่ สั่งตัดได้

  ตามต้องการ ไม่นาน

  ถ้ายาวๆ ไม่เกิน 7 วัน
Visitors: 219,677