เครื่องพ่นปุ๋ย 20 ล.

 เครื่องหยอดปุ๋ย 

 ท่อทางลง 2 ทาง 

 สีแดง หมดแล้วค่ะ 

ตัวถังสีขาว  ตัวโครงเครื่องและด้ามจับปล่อยปุ๋ยสีน้ำเงิน

คุณสมบัติ : สามารถบรรจุปุ๋ยได้ 15 กิโลกรัม 

ตัวเครื่อง แข็งแรงทนทานผลิตจากพลาสติก PE เกรด A

ท่อมีขนาดใหญ่และสามารถควบคุมการไหลของปุ๋ยได้ดี

ช่วยประหยัดแรงงาน ในการทำงาน มีท่อทางลงปุ๋ย 2 ทาง

ซ้าย ขวา สะดวก รวดเร็วในการทำงาน ประหยัดเวลา

ควบคุม และ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย

เหมาะสำหรับ : ใส่ปุ๋ยข้าวโพด ใส่ปุ๋ยถั่วลิสง 

ใส่ปุ๋ยถั่วเหลือง ใส่ปุ๋ยถั่วเขียว  ใส่ปุ๋ยไม้ยืนต้น 

ใส่ปุ๋ยไม้ผลพืชไร่พืชสวน และพืชอื่นๆได้ทุกชนิด

ตัวถังเปล่าทั้งกล่อง หนัก 6 Kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เครื่องปล่อยปุ๋ย 2 ทาง.  

          850 บาท 

ตัวถังสีขาว  ตัวโครงเครื่องและด้ามจับปล่อยปุ๋ยสีน้ำเงิน

คุณสมบัติ : สามารถบรรจุปุ๋ยได้ 15 กิโลกรัม

ตัวเครื่อง แข็งแรงทนทานผลิตจากพลาสติก PE เกรด A

ท่อมีขนาดใหญ่และสามารถควบคุมการไหลของปุ๋ยได้ดี

ช่วยประหยัดแรงงาน ในการทำงาน มีท่อทางลงปุ๋ย 2 ทาง

ซ้าย ขวา สะดวก รวดเร็วในการทำงาน ประหยัดเวลา

ควบคุม และ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย

เหมาะสำหรับ : ใส่ปุ๋ยข้าวโพด ใส่ปุ๋ยถั่วลิสง 

ใส่ปุ๋ยถั่วเหลือง ใส่ปุ๋ยถั่วเขียว  ใส่ปุ๋ยไม้ยืนต้น 

ใส่ปุ๋ยไม้ผลพืชไร่พืชสวน และพืชอื่นๆได้ทุกชนิด

ตัวถังเปล่าทั้งกล่อง หนัก 6 Kg.

 

 

 

 

 

เครื่องปล่อยปุ๋ย 2 ทาง  

 ราคา.. 850 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เครื่องพ่นปุ๋ย 3WF

ถังเล็ก เหมาะสำหรับผู้หญิง

หรือ คนที่มีกำลังน้อย

 

ถัง 14 ลิตร หรือ 20 ลิตร

ราคา ........ บาท

 

อะไหล่ เครื่องพ่นหว่าน คลิก

 https://www.bunsuk-kaset49.com/14524533/-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2

 


 

Visitors: 225,281